Elektrifisering av anleggsbransjen

Nullutslipp AS leverer elektriske gravemaskiner som skal bidra til utslippsfrie anleggsplasser.

En grønn idé

Co2-utslippet etter anleggsmaskiner er det største vi har etter privatbiler. Vi vil gjøre anleggsbransjen mer elektrisk ved å gjenbruke elbilbatterier som ellers ville blitt sendt ut av landet. Disse batteriene setter vi i dieseldrevne anleggsmaskiner som i dag slipper ut Co2.

Nullutslipp AS vant Mjøsas idépris under arrangementet DNB Nxt i Hamar Kulturhus. Les intervju i GD.

Nullutslipp AS er en bedrift på Lillehammer startet av Rune Hansen og Espen Østvold Rølla. Ta kontakt for å høre mer om prosjektet!

Co2-utslippet etter anleggsmaskiner er det største vi har etter privatbiler. Vi gjør anleggsbransjen mer elektrisk ved å gjenbruke elbilbatterier som ellers ville blitt sendt ut av landet. Disse batteriene setter vi i dieseldrevne anleggsmaskiner som i dag slipper ut Co2.

Vi har utviklet en komplett ombyggingsmodul for minigraveren Kubota U17. Modulen består av komplett batteripakke, elektromotor og lader. Vi jobber også med å bygge om andre anleggsmaskiner.

Den eksisterende dieselmotoren og dieseltank tas ut av maskinen. Dette kan settes på lager for eventuell senere ombygging til dieselutgave igjen.

Alle eksisterende målere og annet utstyr i maskinen er likt med dieselutgaven. Maskinen fremstår dermed for føreren likt som en dieseldrevet maskin, bortsett fra et klart lavere støynivå.

Alle eksisterende målere og annet utstyr i maskinen er likt med dieselutgaven. Maskinen fremstår dermed for føreren likt som en dieseldrevet maskin, bortsett fra et klart lavere støynivå.

NULLUTSLIPP AS er en bedrift på Lillehammer